Dồn 610.000 tỷ đồng để hút “đại bàng”, một tỉnh bước đầu hái quả ngọt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *