Chưa từng một lần báo lỗ, tài sản ngắn hạn khổng lồ, tại sao Evergrande vẫn bên bờ vực phá sản?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *