6 ngày im ắng sau sóng gió 1000 trang sao kê, đây là động thái đầu tiên của Trấn Thành!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *