Lần đầu giao tranh với Taliban và al-Qaeda trên thực địa, Mỹ bị choáng vì hỏa lực dữ dội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *