Nếu Mỹ thành công trong trận này ở Afghanistan, hơn 170.000 người đã không phải mất mạng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *