Ấn Độ: Rắn hổ mang mò vào chăn của người nằm đất, nhảy lên cắn khi bị phát hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *