Bị Mỹ dọa, không quân Trung Quốc tuyên bố ‘không sợ khổ’, ‘không sợ chết’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *