Dân mạng nói ‘không cần sao kê’ 6 tỷ tiền từ thiện thành 216 trang, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà có phản ứng phải nể phục!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *