Taliban phải thu phục những nhân vật nào cũng ở Afghanistan để tránh nội chiến?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *