Tàu chiến Đức lên đường tới Biển Đông lần đầu tiên trong gần 20 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *