Chưa từng có, Israel tiêm liều Pfizer thứ ba cho người trên 60 tuổi – BBC News Tiếng Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *