Từ chối lương thưởng tiền tỷ, ông Park chỉ yêu cầu điều kiện này để gia hạn hợp đồng với ĐT Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *