Nhà phê bình khẳng định ‘Không thích BLACKPINK không phải người’, thế là chưa biết điểm yếu duy nhất của nhóm rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *