Mỹ, Ukraine bắt đầu tập trận lớn ở biển Đen, đặt Nga vào thế báo động?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *