Thủ tướng: ‘Tránh chờ đợi, lựa chọn vắc xin, có loại nào phải dùng ngay loại đó’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *