Vải tươi Việt Nam được đấu giá lên tới gần 53 triệu đồng/kg tại Australia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *