Bạn có thường bật “chế độ nguồn điện thấp” khi iPhone gần hết pin không? Nếu có thì nên bỏ ngay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *