iOS 15 chính thức: Nhiều ứng dụng có giao diện mới, nhận dạng chữ viết từ ảnh, lưu khoá xe và thẻ căn cước vào iPhone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *