1 netizen bàn chuyện NS Hoài Linh đúng sai trong drama từ thiện, Ốc Thanh Vân bình luận 3 chữ đủ thể hiện thái độ với đàn anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *