Ông Trump yêu cầu Trung Quốc bồi thường 10.000 tỉ USD cho thế giới vì Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *