Thủ tướng: Nghĩ thật, nói thật, làm thật để người dân được thụ hưởng thật!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *