Tổng giám đốc BKAV: Bphone tiên phong loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm, các hãng smartphone khác cũng đi theo xu hướng này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *