Giữa đêm, vợ Xuân Bắc đăng đàn ám chỉ một người từng thần tượng: ‘Sau mới biết xấu hoắc, bẩn tính, thác loạn nên mình coi là thần ảo’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *