Chủ tịch Quốc hội: ‘Nếu có bất cứ đơn thư khiếu nại, kiến nghị nào sẽ truy đến cùng’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *