Cử tri có quyền đổi nơi bỏ phiếu chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bầu cử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *