Ông Hồ Quang Cua: Muốn nhượng bản quyền gạo ST25 cho Nhà nước với giá ‘xứng đáng’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *