Cài đặt thành công dịch vụ Google lên… HarmonyOS, một lần nữa chứng tỏ hệ điều hành mới của Huawei thực chất chỉ là Android

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *