Ông Biden giữ lời hứa: nâng mức tiếp nhận từ 15.000 người lên 62.500 người tị nạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *