Nhiều tướng Trung Quốc bị chỉ trích vì phương pháp huấn luyện quá lạc hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *