Việt Nam và Indonesia hợp tác cảnh sát biển, đàm phán vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *