Bị thoá mạ việc mang gạo ST25 đi thi, kỹ sư Hồ Quang Cua lần đầu lên tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *