Vợ ba vừa cho “bay màu” bài viết tố chồng, Tú Dưa lập tức ám chỉ “xóa hơi nhanh, tạo nghiệp đấy”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *