Video: Nghi phạm nã đạn định cướp xe bỏ trốn, cảnh sát rút súng bắn chết tại trận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *