Thái cực đối lập của 2 ‘thánh cơ bắp’ Hollywood khi chăm con: The Rock hóa ‘bánh bèo’, ‘Thor’ lại cục súc dốc ngược cả con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *