Về thông tin 1 doanh nghiệp xin phép nhập 50 triệu liều vắc xin Moderna, Bộ Y tế nói gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *