Tổng thống Biden “lật kèo” đảng Dân chủ, duy trì chính sách của ông Trump ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *