Camera giấu kín: Ăn thử ‘phở chửi’ Bát Đàn, nổi tiếng cả ra nước ngoài mà bị tố chửi khách là sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *