Tin đồn bủa vây có ảnh hưởng đến việc ứng cử ĐBQH của ông Nguyễn Quang Tuấn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *