Iran: Sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran là ‘khủng bố hạt nhân’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *