Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: Học sinh chắc chắn 3 điểm 10 thì hẵng suy nghĩ việc nộp hồ sơ ngành này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *