Sau chuyến thăm vùng chiến sự, Tổng thống Ukraine đã chấp nhận cúi đầu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *