Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, vị trí thứ 13 trong 17 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *