Nợ 400 tỷ đồng, chỉ thu được 200 triệu đồng nên cưỡng chế hóa đơn Thuduc House

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *