Chỉ cần 1 tấm hình chung của Binz và Châu Bùi thôi mà lâu quá: Lồ lộ 7749 hint rồi còn tính ‘trêu’ fan đến khi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *