Miễn nhiệm Thủ tướng, trình Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *