Đảo chính trước ngày tân Tổng thống quốc gia châu Phi nhậm chức, súng nổ dữ dội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *