Giản dị như gia đình Việt Hương cũng có ngày lên cả cây đồ hiệu ‘Luôn vui tươi’, zoom kỹ mới ngã ngửa vì tưởng đùa mà thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *