Vắc xin sẽ về chậm, Bộ Y tế mong tổ chức, cá nhân hỗ trợ để có thêm nguồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *