Thiếu gia Minh Hải khéo nịnh vợ vì lỡ đi chơi khuya, ai ngờ bị Hoà Minzy vào bắt bài: Nước đi này chắc anh không ngờ đến?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *