Đề xuất bỏ phiếu kín khi lấy ý kiến cử tri đối với ứng viên Quốc hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *